Xidmətlərimiz

Xidmətlərimiz
Xidmətlərimiz

A&N International Ltd.  – GENİŞ XİDMƏTLƏR SPEKTRİ VƏ HƏR BİR SİFARİŞİN KEYFİYYƏTLİ EMALIDIR.

Mütəxəssislərimiz nəqliyyat logistikası, yüklərin daşınması üçün zəruri olan sənədlərin hazırlanması, gömrük tranziti, ekspert qiymətləndirilməsi və XİF üzrə məsləhətləşmələr zamanı gömrük orqanında və zaminlikdə və sairdə müştəri maraqlarının təmsil edilməsi ilə bağlı istənilən məsələnin həllində Sizə kömək etməyə hazırdır.

A&N İnternational Ltd.-nin nəqliyyat-logistika xidmətləri Sizin yüklərinizin daşınma xərclərini optimallaşdırır. Hər bir müştəriyə optimal iş alqoritmi təklif olunur. Belə yanaşma sayəsində xərclərin azaldılmasına nail olmaq olur.

AŞAĞIDAKI NƏQLİYYAT SƏNƏDLƏRİNİN DOLDURULMASINDA KÖMƏK EDƏRİK

 • icon1

  CARNET TIR
  YOL QAİMƏSİ

 • icon2

  KONOSAMENT

 • icon3

  AVİASİYA QAİMƏSİ

service

Şirkətimiz tərəfindən göstərilən xidmətlərin siyahısı

 • 01Daşınma keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və xərclərin azaldılması məqsədilə prosesin optimallaşdırılması
 • 02Azərbaycanda nümayəndəlik xidmətləri
 • 03İdarəçilik xidmətləri
 • 04Gömrük təmsilçiliyi
 • 05Yükün çatdırılmasının planlaşdırılması və təşkili
 • 06Zəruri sənədlərin rəsmiləşdirilməsi və daşınmanın hüquqi müşayiəti
 • 07Yükləmə-boşaltma işlərinin təşkili
 • 08Yükün anbarda saxlanmasının təşkili
 • 09Gömrük yığımlarının, rüsum və vergilərinin məbləğlərinin qabaqcadan hesablanması
 • 10Gömrük bəyannaməsinin tərtib edilməsi prosesində məlumat-konsultasiya xidmətləri
 • 11İlkin qısa gömrük bəyannaməsinin tərtib edilməsi
 • 12Gömrük bəyannaməsinin tərtib edilməsi
 • 13gömrük təmizlənməsi (ixrac, ixdal)
 • 14Malların XİF GN üzrə ilkin təsnifatının aparılması
 • 15CMR və TIR tərtibatı
 • 16Dövlət orqanlarından zəruri sertifikatların alınması
 • 17İxrac sənədlərinin hazırlanması
 • 18Gömrük rüsumlarının ödənilməsi
 • 19Yükün Bakı Yük Terminalında emal edilməsi
 • 20TIR-parkda dayanma