Shirket haqqinda Xidmetler Missiya Ekspertler Sual ver Elaqe Azeri version English version Russian version Dream Art - Media Design Studio
«A&N International ltd» Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlə bağlı suallar üzrə hüquqi yardım göstərir. Hüquqi yardım aşağıdakı sahələr üzrə göstərilir:

Qeydiyyat:
 • təşkilatı formanın düzgün seçilməsində məsləhətlər;
 • qeydiyyatdan keçmək üçün sənədlərin hazırlanması;
 • Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanlarında qeydiyyatdan keçmə zamanı maraqların təmsili;
 • xarici şirkətlərin nümayəndəliklərinin və filiallarının təsis edilməsində məsləhətlər;
 • biznes fəaliyyəti üçün lisenziyaların alınması üzrə məsləhətlər;
 • kommersiya və qeyri-kommersiya təkilatlarının yenidən təşkili və ləğvi.
Hüquq məsləhətləri:
 • mülki, kommersiya, əmək qanunvericiliyi ilə bağlı məsləhətlər;
 • müqavilələrin tərtibi; şirkətin daxili normativ sənədlərinin hazırlanması;
 • işgüzar danışıqlarda müştərinin maraqlarının təmsili;
 • qrant, kredit, investisiyaların cəlb olunması və investisiyalar üçün zəmanətlər alınması üzrə məsləhətlər;
 • investisiya layihələri üzrə risklərin təhlili;
 • gomrük qanunvericiliyi üzrə məsləhətlər;
 • vergi qanunvericiliyi üzrə məsləhətlər;
 • milli dəniz qanunvericilyi üzrə məsləhətlər;
 • PSA əməliyatları üzrə fəaliyyətlə bağlı güzəştlər, vergilər və mülki hüquqlarlarla bağlı məsləhətlər.
Daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatlar:
 • Azərbaycan Respublikasında daşınmaz əmlak (evlər, binalar, müəssisələr, torpaq) alınması və satılması üzrə məsələlərdə məsləhətlər;
 • Əqdlərin hüquqi ekspertizası və müşayəti;
 • daşınmaz əmlakla bağlı əqdlərin dövlət orqanlarında qeydiyyatı zamanı maraqların təmsili;
Arbitraj:
 • 3-cü şəxslə mübahisələrin həllində müştərilərə kömək (vasitəçilik);
 • Mübahisələrin məhkəməyəqədər həlli;
 • Iddia ərizələrinin, vəsatətlərin, şikayətlərin tərtibi, zərərin qiymətləndirilməsi;
 • məhkəmədə müştərinin maraqlarının müdafiəsi;
Keyfiyyət üzrə menecment sisteminin təsis edilməsi:
 • İSO 9001:2000 standard tələbləri ilə bağlı suallar üzrə məsləhətlər;
 • İSO 9001: 2000 standard tələblərinə müvafiq olaraq lazımi sənədlərin, formaların və s. tərtib edilməsi;
 • Keyfiyyət üzrə menecment sisteminin tətbiqi üzrə məsləhətlər.
«A&N International ltd» fiziki şəxslərə aşağıdakı hüquq xidmətləri göstərir:
 • İSO 9001:2000 standard tələbləri ilə bağlı suallar üzrə
 • Hüquqi şəxs yaratmadan sahibarlıq əaliyyəti ilə məşğul olanlar üçün məsləhətlər;
 • Maliyyə uçotu, vergi hesabatı və vergilərin hesablnması üzrə məsləhətlər,
 • Müəlliflik və patent hüququ üzrə məsləhətlər; digər orqnların və təşkilatların müvafiq İcra Hakimiyyəti, yerli özünü idarə orqanlarının və onların vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətləri (hərəkətsizliyi) mübahisələndirilən işlər üzrə məsləhətlər (və nümayəndəlik)
 • Əmək qanunvericiliyi məsələləri üzrə məsləhətlər
 • Ailə hüquqi, nikah müqaviləsi, nikahın pozulması prosesi üzrə məsləhətlər
 • Vərəsəlik hüququ üzrə məsləhətlər
 • Sığorta məsələləri üzrə məsləhətlər